Hotline: 1900 1255 - E-mail : info@thethaoso.vn

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
Ngày / Giờ
Trận đấu
ĐỘI HÌNH HIỆN TẠI
THỦ MÔN
   I. Gelios
26 Tuổi
0 0
   M. Hitz
31 Tuổi
0 0
HẬU VỆ
   P. Verhaegh
35 Tuổi
0 0
   P. Max
25 Tuổi
0 0
   C. Janker
33 Tuổi
0 0
   D. Opare
28 Tuổi
0 0
   R. Framberger
23 Tuổi
0 0
   K. Stafylidis
25 Tuổi
0 0
   J. Callsen-Bracker
34 Tuổi
0 0
   M. Friedrich
23 Tuổi
0 0
   T. Rieder
25 Tuổi
0 0
   G. Teigl
27 Tuổi
0 0
   J. Gouweleeuw
27 Tuổi
0 0
TIỀN VỆ
   G. Kačar
31 Tuổi
0 0
   J. Morávek
29 Tuổi
0 0
   T. Usami
26 Tuổi
0 0
   M. Feulner
36 Tuổi
0 0
   Ja-Cheol Koo
29 Tuổi
0 0
   M. Schuster
23 Tuổi
0 0
   M. Reinthaler
23 Tuổi
0 0
   D. Baier
34 Tuổi
0 0
   A. Ekin
23 Tuổi
0 0
   D. Kohr
24 Tuổi
0 0
TIỀN ĐẠO
   Halil Altintop
36 Tuổi
0 0
   Dong-Won Ji
27 Tuổi
0 0
   S. Parker
25 Tuổi
0 0
   B. Kurz
22 Tuổi
0 0
   A. Esswein
28 Tuổi
0 0
   A. Finnbogason
29 Tuổi
0 0
   R. Bobadilla
31 Tuổi
0 0
   A. Ajeti
21 Tuổi
0 0
   Caiuby
30 Tuổi
0 0
   T. Matavž
29 Tuổi
0 0
HLV
   D. Schuster
51 Tuổi
0 0
THÔNG TIN ĐỘI BÓNG
Thành lập: 1907
Địa chỉ: Donauwörther Straße 170
Điện thoại: +49 (0821) 4554770
Fax: +49 (0821) 45547770
E-mail: info@fcaugsburg.de