Hotline: 1900 1255 - E-mail : info@thethaoso.vn

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
Ngày / Giờ
Trận đấu
ĐỘI HÌNH HIỆN TẠI
THỦ MÔN
   D. Boyko
30 Tuổi
0 0
   G. Güvenç
27 Tuổi
0 0
   H. Yılmaz
22 Tuổi
0 0
   E. Fidayeo
21 Tuổi
0 0
   T. Zengin
35 Tuổi
0 0
   V. Sapan
22 Tuổi
0 0
HẬU VỆ
   A. Beck
31 Tuổi
0 0
   Marcelo
31 Tuổi
0 0
   İ. Köybaşı
29 Tuổi
0 0
   Alexis
33 Tuổi
0 0
   Rhodolfo
32 Tuổi
0 0
   G. Gönül
33 Tuổi
0 0
   S. Kurtuluş
31 Tuổi
0 0
   A. Milošević
26 Tuổi
0 0
   D. Tošić
33 Tuổi
0 0
   Adriano Correia
34 Tuổi
0 0
   F. Akbulut
22 Tuổi
0 0
   F. Aksoy
21 Tuổi
0 0
TIỀN VỆ
   D. Taşkaya
21 Tuổi
0 0
   N. Uysal
27 Tuổi
0 0
   E. Öztürk
21 Tuổi
0 0
   O. Şahan
31 Tuổi
0 0
   S. Yavuz
22 Tuổi
0 0
   Ricardo Quaresma
35 Tuổi
0 0
   K. Frei
25 Tuổi
0 0
   J. Sosa
33 Tuổi
0 0
   O. Özyakup
26 Tuổi
0 0
   T. Arslan
28 Tuổi
0 0
   A. Hutchinson
35 Tuổi
0 0
   M. Durmuş
21 Tuổi
0 0
   V. Kavlak
30 Tuổi
0 0
TIỀN ĐẠO
   C. Tosun
27 Tuổi
0 0
   H. Küçükköylü
22 Tuổi
0 0
   M. Pektemek
30 Tuổi
0 0
   M. Gómez
33 Tuổi
0 0
HLV
   Ş. Güneş
66 Tuổi
0 0
THÔNG TIN ĐỘI BÓNG
Thành lập: 1903
Địa chỉ: Akaretler Süleyman Seba Caddesi, No. 48
Điện thoại: +90 (0212) 3101000
Fax: +90 (0212) 2588194
E-mail: bilgi@besiktasjk.com.tr