Hotline: 1900 1255 - E-mail : info@thethaoso.vn

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
Ngày / Giờ
Trận đấu
ĐỘI HÌNH HIỆN TẠI
THỦ MÔN
   David Raya
22 Tuổi
0 0
   J. Steele
27 Tuổi
0 0
HẬU VỆ
   E. Ward
32 Tuổi
0 0
   R. Nyambe
20 Tuổi
0 0
   S. Hendrie
22 Tuổi
0 0
   A. Henley
23 Tuổi
0 0
   G. Greer
37 Tuổi
0 0
   S. Duffy
25 Tuổi
0 0
   S. Wharton
20 Tuổi
0 0
TIỀN VỆ
   J. Lowe
26 Tuổi
0 0
   H. Akpan
26 Tuổi
0 0
   C. Mahoney
20 Tuổi
0 0
   E. Bennett
29 Tuổi
0 0
   C. Conway
32 Tuổi
0 0
   J. Byrne
21 Tuổi
0 0
   B. Marshall
26 Tuổi
0 0
   L. Feeney
30 Tuổi
0 0
   C. Evans
27 Tuổi
0 0
   D. Lenihan
23 Tuổi
0 0
   D. Guthrie
30 Tuổi
0 0
TIỀN ĐẠO
   A. Stokes
29 Tuổi
0 0
   D. Graham
32 Tuổi
0 0
   S. Gallagher
22 Tuổi
0 0
HLV
   P. Lambert
48 Tuổi
0 0
   O. Coyle
51 Tuổi
0 0
THÔNG TIN ĐỘI BÓNG
Thành lập: 1874
Địa chỉ: Ewood Park
Điện thoại: +44 (0871) 7021875
Fax: +44 (01254) 671042
E-mail: