Hotline: 1900 1255 - E-mail : info@thethaoso.vn

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
Ngày / Giờ
Trận đấu
ĐỘI HÌNH HIỆN TẠI
THỦ MÔN
   David Raya
23 Tuổi
0 0
   J. Steele
28 Tuổi
0 0
HẬU VỆ
   E. Ward
33 Tuổi
0 0
   R. Nyambe
21 Tuổi
0 0
   S. Hendrie
23 Tuổi
0 0
   A. Henley
24 Tuổi
0 0
   G. Greer
38 Tuổi
0 0
   S. Duffy
26 Tuổi
0 0
   S. Wharton
21 Tuổi
0 0
TIỀN VỆ
   J. Lowe
27 Tuổi
0 0
   H. Akpan
27 Tuổi
0 0
   C. Mahoney
21 Tuổi
0 0
   E. Bennett
30 Tuổi
0 0
   C. Conway
33 Tuổi
0 0
   J. Byrne
22 Tuổi
0 0
   B. Marshall
27 Tuổi
0 0
   L. Feeney
31 Tuổi
0 0
   C. Evans
28 Tuổi
0 0
   D. Lenihan
24 Tuổi
0 0
   D. Guthrie
31 Tuổi
0 0
TIỀN ĐẠO
   A. Stokes
30 Tuổi
0 0
   D. Graham
33 Tuổi
0 0
   S. Gallagher
23 Tuổi
0 0
HLV
   P. Lambert
49 Tuổi
0 0
   O. Coyle
52 Tuổi
0 0
THÔNG TIN ĐỘI BÓNG
Thành lập: 1874
Địa chỉ: Ewood Park
Điện thoại: +44 (0871) 7021875
Fax: +44 (01254) 671042
E-mail: