Hotline: 1900 1255 - E-mail : info@thethaoso.vn

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
Ngày / Giờ
Trận đấu
ĐỘI HÌNH HIỆN TẠI
THỦ MÔN
   D. Bentley
25 Tuổi
0 0
   M. Smith
23 Tuổi
0 0
   J. Bonham
25 Tuổi
0 0
HẬU VỆ
   N. Yennaris
25 Tuổi
0 0
   J. Egan
26 Tuổi
0 0
   Y. Barbet
25 Tuổi
0 0
   R. Calvet
24 Tuổi
0 0
   M. Colin
27 Tuổi
0 0
   T. Field
21 Tuổi
0 0
   J. Clarke
23 Tuổi
0 0
   J. Holldack
22 Tuổi
0 0
   A. Bjelland
30 Tuổi
0 0
TIỀN VỆ
   R. Sawyers
27 Tuổi
0 0
   S. Hogan
26 Tuổi
0 0
   C. Elder
23 Tuổi
0 0
   J. Ferry
21 Tuổi
0 0
   J. McEachran
25 Tuổi
0 0
   R. Cole
20 Tuổi
0 0
   K. Kerschbaumer
26 Tuổi
0 0
   R. Woods
25 Tuổi
0 0
   A. McCormack
34 Tuổi
0 0
   S. Saunders
35 Tuổi
0 0
   A. Judge
30 Tuổi
0 0
   L. MacLeod
24 Tuổi
0 0
   H. Dean
27 Tuổi
0 0
TIỀN ĐẠO
   P. Hofmann
25 Tuổi
0 0
   E. Ledesma
30 Tuổi
0 0
   L. Vibe
31 Tuổi
0 0
   J. Shaibu
21 Tuổi
0 0
HLV
   D. Smith
47 Tuổi
0 0
THÔNG TIN ĐỘI BÓNG
Thành lập: 1889
Địa chỉ: Braemar Road
Điện thoại:
Fax:
E-mail: enquiries@brentfordfc.co.uk