Hotline: 1900 1255 - E-mail : info@thethaoso.vn

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
Ngày / Giờ
Trận đấu
ĐỘI HÌNH HIỆN TẠI
THỦ MÔN
   C. Ankergren
38 Tuổi
0 0
   N. Mäenpää
32 Tuổi
0 0
   D. Stockdale
32 Tuổi
0 0
HẬU VỆ
   L. Rosenior
33 Tuổi
0 0
   R. Towell
26 Tuổi
0 0
   U. Hünemeier
31 Tuổi
0 0
   R. Hunt
22 Tuổi
0 0
   C. Goldson
25 Tuổi
0 0
   B. White
20 Tuổi
0 0
   G. Bong
29 Tuổi
0 0
   R. Ince
25 Tuổi
0 0
   L. Dunk
26 Tuổi
0 0
   S. Adekugbe
22 Tuổi
0 0
   Bruno
37 Tuổi
0 0
TIỀN VỆ
   S. Sidwell
35 Tuổi
0 0
   D. Holla
30 Tuổi
0 0
   J. Harper
21 Tuổi
0 0
   O. Norwood
26 Tuổi
0 0
   K. LuaLua
27 Tuổi
0 0
   D. Stephens
28 Tuổi
0 0
   B. Kayal
29 Tuổi
0 0
   S. March
23 Tuổi
0 0
TIỀN ĐẠO
   T. Hemed
30 Tuổi
0 0
   E. Manu
24 Tuổi
0 0
   V. Hambo
22 Tuổi
0 0
   S. Baldock
28 Tuổi
0 0
   A. Knockaert
26 Tuổi
0 0
   G. Murray
34 Tuổi
0 0
   J. Murphy
28 Tuổi
0 0
   J. Skalák
25 Tuổi
0 0
HLV
   C. Hughton
59 Tuổi
0 0
THÔNG TIN ĐỘI BÓNG
Thành lập: 1898
Địa chỉ: 44 North Road
Điện thoại: +44 (01273) 878288
Fax: +44 (01273) 878238
E-mail: seagulls@bhafc.co.uk