Hotline: 1900 1255 - E-mail : info@thethaoso.vn

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
Ngày / Giờ
Trận đấu
ĐỘI HÌNH HIỆN TẠI
THỦ MÔN
   C. Ankergren
39 Tuổi
0 0
   N. Mäenpää
33 Tuổi
0 0
   D. Stockdale
33 Tuổi
0 0
HẬU VỆ
   L. Rosenior
34 Tuổi
0 0
   R. Towell
27 Tuổi
0 0
   U. Hünemeier
32 Tuổi
0 0
   R. Hunt
23 Tuổi
0 0
   C. Goldson
26 Tuổi
0 0
   B. White
21 Tuổi
0 0
   G. Bong
30 Tuổi
0 0
   R. Ince
26 Tuổi
0 0
   L. Dunk
27 Tuổi
0 0
   S. Adekugbe
23 Tuổi
0 0
   Bruno
38 Tuổi
0 0
TIỀN VỆ
   S. Sidwell
36 Tuổi
0 0
   D. Holla
31 Tuổi
0 0
   J. Harper
22 Tuổi
0 0
   O. Norwood
27 Tuổi
0 0
   K. LuaLua
28 Tuổi
0 0
   D. Stephens
29 Tuổi
0 0
   B. Kayal
30 Tuổi
0 0
   S. March
24 Tuổi
0 0
TIỀN ĐẠO
   T. Hemed
31 Tuổi
0 0
   E. Manu
25 Tuổi
0 0
   V. Hambo
23 Tuổi
0 0
   S. Baldock
29 Tuổi
0 0
   A. Knockaert
27 Tuổi
0 0
   G. Murray
35 Tuổi
0 0
   J. Murphy
29 Tuổi
0 0
   J. Skalák
26 Tuổi
0 0
HLV
   C. Hughton
60 Tuổi
0 0
THÔNG TIN ĐỘI BÓNG
Thành lập: 1898
Địa chỉ: 44 North Road
Điện thoại: +44 (01273) 878288
Fax: +44 (01273) 878238
E-mail: seagulls@bhafc.co.uk