Hotline: 1900 1255 - E-mail : info@thethaoso.vn

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
Ngày / Giờ
Trận đấu
ĐỘI HÌNH HIỆN TẠI
THỦ MÔN
   C. Mitchell
22 Tuổi
0 0
   N. Pope
26 Tuổi
0 0
   P. Robinson
39 Tuổi
0 0
   T. Heaton
32 Tuổi
0 0
HẬU VỆ
   S. Ward
33 Tuổi
0 0
   D. Lafferty
29 Tuổi
0 0
   B. Mee
29 Tuổi
0 0
   J. Flanagan
25 Tuổi
0 0
   M. Keane
25 Tuổi
0 0
   J. Tarkowski
26 Tuổi
0 0
   M. Lowton
29 Tuổi
0 0
   K. Long
28 Tuổi
0 0
TIỀN VỆ
   J. Leitch
23 Tuổi
0 0
   D. Jones
34 Tuổi
0 0
   J. Guðmundsson
28 Tuổi
0 0
   D. Marney
34 Tuổi
0 0
   F. Ulvestad
26 Tuổi
0 0
   M. Kightly
32 Tuổi
0 0
   T. Darikwa
27 Tuổi
0 0
   S. Arfield
30 Tuổi
0 0
TIỀN ĐẠO
   S. Vokes
29 Tuổi
0 0
   A. Gray
27 Tuổi
0 0
   G. Boyd
33 Tuổi
0 0
   C. Long
23 Tuổi
0 0
   L. Jutkiewicz
29 Tuổi
0 0
   D. Agyei
21 Tuổi
0 0
   B. Jackson
22 Tuổi
0 0
   A. Barnes
29 Tuổi
0 0
   R. Hennings
31 Tuổi
0 0
HLV
   S. Dyche
47 Tuổi
0 0
THÔNG TIN ĐỘI BÓNG
Thành lập: 1881
Địa chỉ: Harry Potts Way
Điện thoại: +44 (0871) 2211882
Fax: +44 (01282) 700014
E-mail: info@burnleyfc.com