Hotline: 1900 1255 - E-mail : info@thethaoso.vn

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
Ngày / Giờ
Trận đấu
ĐỘI HÌNH HIỆN TẠI
THỦ MÔN
   S. Bywater
37 Tuổi
0 0
   J. McLaughlin
31 Tuổi
0 0
HẬU VỆ
   M. Palmer
25 Tuổi
0 0
   P. Edwards
33 Tuổi
0 0
   K. McFadzean
31 Tuổi
0 0
   L. Slade
Tuổi
0 0
   T. Naylor
27 Tuổi
0 0
   B. Turner
30 Tuổi
0 0
   C. Butcher
27 Tuổi
0 0
   R. Delaney
22 Tuổi
0 0
   T. Flanagan
26 Tuổi
0 0
   B. Fox
118 Tuổi
0 0
TIỀN VỆ
   L. Williamson
36 Tuổi
0 0
   J. Mousinho
32 Tuổi
0 0
   L. Dyer
36 Tuổi
0 0
   D. McCrory
28 Tuổi
0 0
   H. Choudhury
21 Tuổi
0 0
   M. Harness
Tuổi
0 0
   J. Doyle
Tuổi
0 0
   C. Reilly
25 Tuổi
0 0
   S. Beavon
34 Tuổi
0 0
   J. Irvine
25 Tuổi
0 0
TIỀN ĐẠO
   C. O'Grady
32 Tuổi
0 0
   L. Akins
29 Tuổi
0 0
HLV
   N. Clough
52 Tuổi
0 0
   M. Whitlow
50 Tuổi
0 0
THÔNG TIN ĐỘI BÓNG
Thành lập: 1950
Địa chỉ: Princess Way
Điện thoại: +44 (0128) 3565938
Fax: +44 (0128) 3523199
E-mail: office@burtonalbionfc.co.uk