Hotline: 1900 1255 - E-mail : info@thethaoso.vn

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
Ngày / Giờ
Trận đấu
ĐỘI HÌNH HIỆN TẠI
THỦ MÔN
   D. Alampasu
22 Tuổi
0 0
HẬU VỆ
   Barge
34 Tuổi
0 0
   A. Briseño
24 Tuổi
0 0
   Icaro
29 Tuổi
0 0
   Bruno Nascimento
27 Tuổi
0 0
   Paulo Monteiro
33 Tuổi
0 0
TIỀN VỆ
   Fabinho
24 Tuổi
0 0
   J. Alcénat
32 Tuổi
0 0
   P. Etebo
23 Tuổi
0 0
   Babanco
33 Tuổi
0 0
   Luís Aurélio
30 Tuổi
0 0
   Hugo Seco
30 Tuổi
0 0
   Tiago Silva
25 Tuổi
0 0
TIỀN ĐẠO
   Luís Machado
26 Tuổi
0 0
   Paraiba
26 Tuổi
0 0
   I. David
21 Tuổi
0 0
   G. Ermel
23 Tuổi
0 0
   Wellington Carlos
31 Tuổi
0 0
   Luis Henrique
20 Tuổi
0 0
HLV
THÔNG TIN ĐỘI BÓNG
Thành lập: 1918
Địa chỉ: Av.ª 25 de Abril n.º 14, Apartado 27
Điện thoại: +351 (256) 362472
Fax: +351 (256) 372230
E-mail: secretaria@cdfeirense.pt