Hotline: 1900 1255 - E-mail : info@thethaoso.vn

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
ĐỘI HÌNH HIỆN TẠI
THỦ MÔN
   S. Mandanda
32 Tuổi
0 0
   W. Hennessey
30 Tuổi
0 0
   J. Speroni
38 Tuổi
0 0
HẬU VỆ
   J. Ward
28 Tuổi
0 0
   P. Souaré
27 Tuổi
0 0
   S. Dann
30 Tuổi
0 0
   J. Tomkins
28 Tuổi
0 0
   D. Delaney
36 Tuổi
0 0
   L. Croll
22 Tuổi
0 0
   M. Kelly
27 Tuổi
0 0
   E. Fryers
25 Tuổi
0 0
TIỀN VỆ
   M. Jedinak
33 Tuổi
0 0
   J. McArthur
30 Tuổi
0 0
   B. Sako
29 Tuổi
0 0
   J. Mutch
26 Tuổi
0 0
   L. Dreher
19 Tuổi
0 0
   J. Puncheon
31 Tuổi
0 0
   A. Townsend
26 Tuổi
0 0
   Y. Bolasie
28 Tuổi
0 0
   Chung-Yong Lee
29 Tuổi
0 0
   J. Ledley
30 Tuổi
0 0
   Y. Cabaye
31 Tuổi
0 0
TIỀN ĐẠO
   F. Campbell
30 Tuổi
0 0
   S. Kaikai
22 Tuổi
0 0
   W. Zaha
25 Tuổi
0 0
   K. Appiah
27 Tuổi
0 0
   C. Wickham
24 Tuổi
0 0
HLV
   A. Pardew
56 Tuổi
0 0
THÔNG TIN ĐỘI BÓNG
Thành lập: 1905
Địa chỉ: Whitehorse Lane
Điện thoại: +44 (020) 87686000
Fax: +44 (020) 87715311
E-mail: info@cpfc.co.uk