Hotline: 1900 1255 - E-mail : info@thethaoso.vn

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
ĐỘI HÌNH HIỆN TẠI
THỦ MÔN
   S. Mandanda
33 Tuổi
0 0
   W. Hennessey
31 Tuổi
0 0
   J. Speroni
39 Tuổi
0 0
HẬU VỆ
   J. Ward
29 Tuổi
0 0
   P. Souaré
28 Tuổi
0 0
   S. Dann
31 Tuổi
0 0
   J. Tomkins
29 Tuổi
0 0
   D. Delaney
37 Tuổi
0 0
   L. Croll
23 Tuổi
0 0
   M. Kelly
28 Tuổi
0 0
   E. Fryers
26 Tuổi
0 0
TIỀN VỆ
   M. Jedinak
34 Tuổi
0 0
   J. McArthur
31 Tuổi
0 0
   B. Sako
30 Tuổi
0 0
   J. Mutch
27 Tuổi
0 0
   L. Dreher
20 Tuổi
0 0
   J. Puncheon
32 Tuổi
0 0
   A. Townsend
27 Tuổi
0 0
   Y. Bolasie
29 Tuổi
0 0
   Chung-Yong Lee
30 Tuổi
0 0
   J. Ledley
31 Tuổi
0 0
   Y. Cabaye
32 Tuổi
0 0
TIỀN ĐẠO
   F. Campbell
31 Tuổi
0 0
   S. Kaikai
23 Tuổi
0 0
   W. Zaha
26 Tuổi
0 0
   K. Appiah
28 Tuổi
0 0
   C. Wickham
25 Tuổi
0 0
HLV
   A. Pardew
57 Tuổi
0 0
THÔNG TIN ĐỘI BÓNG
Thành lập: 1905
Địa chỉ: Whitehorse Lane
Điện thoại: +44 (020) 87686000
Fax: +44 (020) 87715311
E-mail: info@cpfc.co.uk