Hotline: 1900 1255 - E-mail : info@thethaoso.vn

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
ĐỘI HÌNH HIỆN TẠI
THỦ MÔN
   H. Lindner
28 Tuổi
0 0
   L. Bätge
21 Tuổi
0 0
   L. Hrádecký
29 Tuổi
0 0
HẬU VỆ
   Jesús Vallejo
21 Tuổi
0 0
   Anderson Bamba
30 Tuổi
0 0
   G. Varela
25 Tuổi
0 0
   B. Oczipka
29 Tuổi
0 0
   D. Abraham
32 Tuổi
0 0
   M. Russ
33 Tuổi
0 0
   Y. Regäsel
22 Tuổi
0 0
   T. Chandler
28 Tuổi
0 0
   D. Schmidt
31 Tuổi
0 0
TIỀN VỆ
   S. Medojević
28 Tuổi
0 0
   M. Gaćinović
23 Tuổi
0 0
   A. Meier
35 Tuổi
0 0
   S. Huszti
35 Tuổi
0 0
   M. Hasebe
34 Tuổi
0 0
   T. Tawatha
26 Tuổi
0 0
   M. Stendera
23 Tuổi
0 0
   Omar Mascarell
25 Tuổi
0 0
   J. Flum
31 Tuổi
0 0
TIỀN ĐẠO
   A. Rebić
25 Tuổi
0 0
   E. Bunjaki
21 Tuổi
0 0
   D. Blum
27 Tuổi
0 0
   H. Seferović
26 Tuổi
0 0
   M. Fabián
29 Tuổi
0 0
   L. Castaignos
26 Tuổi
0 0
   B. Hrgota
25 Tuổi
0 0
HLV
   R. Kovač
44 Tuổi
0 0
   N. Kovać
47 Tuổi
0 0
THÔNG TIN ĐỘI BÓNG
Thành lập: 1899
Địa chỉ: Mörfelder Landstraße 362
Điện thoại: +49 (0180) 5060303
Fax: +49 (069) 95503268
E-mail: info@eintracht-frankfurt.de