Hotline: 1900 1255 - E-mail : info@thethaoso.vn

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
Ngày / Giờ
Trận đấu
ĐỘI HÌNH HIỆN TẠI
THỦ MÔN
   Pau López
23 Tuổi
0 0
   Andrés Prieto
24 Tuổi
0 0
HẬU VỆ
   Álvaro González
27 Tuổi
0 0
   M. Ciani
33 Tuổi
0 0
   Roberto Correa
25 Tuổi
0 0
   Ó. Duarte
28 Tuổi
0 0
   Rubén Duarte
22 Tuổi
0 0
   Cristian Galas
24 Tuổi
0 0
   Víctor Álvarez
24 Tuổi
0 0
   Marc Navarro
22 Tuổi
0 0
   Arbilla
30 Tuổi
0 0
   Lluis López
20 Tuổi
0 0
   Juan Fuentes
27 Tuổi
0 0
   M. Demichelis
37 Tuổi
0 0
   Javi López
31 Tuổi
0 0
TIỀN VỆ
   P. Diop
31 Tuổi
0 0
   Paco Montañés
31 Tuổi
0 0
   Jurado
31 Tuổi
0 0
   Joan Jordán
23 Tuổi
0 0
   Víctor Sánchez
30 Tuổi
0 0
   Álex
25 Tuổi
0 0
   Salva Sevilla
33 Tuổi
0 0
   H. Pérez
28 Tuổi
0 0
TIỀN ĐẠO
   Burgui
24 Tuổi
0 0
   Rufo Herraiz
24 Tuổi
0 0
   Gerard Moreno
25 Tuổi
0 0
   F. Caicedo
29 Tuổi
0 0
HLV
   C. Gâlcă
45 Tuổi
0 0
THÔNG TIN ĐỘI BÓNG
Thành lập: 1900
Địa chỉ: Avenida Baix Llobregat, 100
Điện thoại: +34 (932) 927700
Fax: +34 (934) 254552
E-mail: info@rcdespanyol