Hotline: 1900 1255 - E-mail : info@thethaoso.vn

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
ĐỘI HÌNH HIỆN TẠI
THÔNG TIN ĐỘI BÓNG
Thành lập: 2006
Địa chỉ: 20 cụm 2 Xuân La, Tây hồ
Điện thoại: +84 (04) 39721775
Fax: +84 (04) 39721775
E-mail: hanoifcvn@gmail.com