Hotline: 1900 1255 - E-mail : info@thethaoso.vn

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
Ngày / Giờ
Trận đấu
ĐỘI HÌNH HIỆN TẠI
THỦ MÔN
   S. Radlinger
26 Tuổi
0 0
   P. Tschauner
33 Tuổi
0 0
HẬU VỆ
   O. Sorg
28 Tuổi
0 0
   F. Hübner
27 Tuổi
0 0
   W. Anton
22 Tuổi
0 0
   F. Arkenberg
22 Tuổi
0 0
   Felipe
31 Tuổi
0 0
   T. Hübers
22 Tuổi
0 0
   S. Sané
28 Tuổi
0 0
TIỀN VỆ
   M. Bakalorz
29 Tuổi
0 0
   A. Hoffmann
25 Tuổi
0 0
   S. Maier
25 Tuổi
0 0
   F. Klaus
26 Tuổi
0 0
   E. Prib
29 Tuổi
0 0
   I. Fossum
22 Tuổi
0 0
   Miiko Albornoz
28 Tuổi
0 0
   M. Wolf
23 Tuổi
0 0
   M. Schmiedebach
30 Tuổi
0 0
   N. Sarenren-Bazee
22 Tuổi
0 0
TIỀN ĐẠO
   U. Bech
25 Tuổi
0 0
   T. Dierßen
22 Tuổi
0 0
   C. Benschop
29 Tuổi
0 0
   N. Füllkrug
25 Tuổi
0 0
   A. Sobiech
28 Tuổi
0 0
   M. Harnik
31 Tuổi
0 0
   K. Karaman
24 Tuổi
0 0
   B. Guèye
24 Tuổi
0 0
   V. Sulejmani
22 Tuổi
0 0
   M. Bähre
23 Tuổi
0 0
HLV
   D. Stendel
44 Tuổi
0 0
THÔNG TIN ĐỘI BÓNG
Thành lập: 1896
Địa chỉ: Arthur-Menge-Ufer 5
Điện thoại: +49 (0511) 96900196
Fax: +49 (0511) 96900719
E-mail: info@hannover96.de