Hotline: 1900 1255 - E-mail : info@thethaoso.vn

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
ĐỘI HÌNH HIỆN TẠI
THỦ MÔN
   D. Ward
24 Tuổi
0 0
   J. Murphy
36 Tuổi
0 0
   J. Coleman
22 Tuổi
0 0
HẬU VỆ
   J. Hanson
20 Tuổi
0 0
   F. Horsfall
21 Tuổi
0 0
   T. Smith
25 Tuổi
0 0
   C. Schindler
27 Tuổi
0 0
   M. Hudson
35 Tuổi
0 0
   M. Hefele
27 Tuổi
0 0
   J. Davidson
26 Tuổi
0 0
   C. Löwe
28 Tuổi
0 0
   M. Cranie
31 Tuổi
0 0
   J. Stankovič
21 Tuổi
0 0
   D. Kane
20 Tuổi
0 0
TIỀN VỆ
   A. Mooy
27 Tuổi
0 0
   J. Hogg
29 Tuổi
0 0
   J. Payne
23 Tuổi
0 0
   D. Whitehead
35 Tuổi
0 0
   K. Palmer
21 Tuổi
0 0
   K. Dempsey
22 Tuổi
0 0
   I. Paurević
26 Tuổi
0 0
   P. Billing
21 Tuổi
0 0
   S. Scannell
27 Tuổi
0 0
   R. Booty
19 Tuổi
0 0
TIỀN ĐẠO
   R. van La Parra
26 Tuổi
0 0
   E. Huws
24 Tuổi
0 0
   J. Charles
21 Tuổi
0 0
   H. Bunn
25 Tuổi
0 0
   E. Kachunga
25 Tuổi
0 0
   N. Wells
27 Tuổi
0 0
   J. Lolley
25 Tuổi
0 0
HLV
   D. Wagner
46 Tuổi
0 0
THÔNG TIN ĐỘI BÓNG
Thành lập: 1908
Địa chỉ: Stadium Way
Điện thoại: +44 (0148) 4484112
Fax: +44 (0148) 4484101
E-mail: info@htafc.com