Hotline: 1900 1255 - E-mail : info@thethaoso.vn

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
Ngày / Giờ
Trận đấu
ĐỘI HÌNH HIỆN TẠI
THỦ MÔN
   M. Crowe
23 Tuổi
0 0
   D. Gerken
33 Tuổi
0 0
   B. Bialkowski
31 Tuổi
0 0
HẬU VỆ
   C. Berra
33 Tuổi
0 0
   J. Emmanuel
21 Tuổi
0 0
   T. Smith
28 Tuổi
0 0
   M. Kenlock
22 Tuổi
0 0
   L. Chambers
33 Tuổi
0 0
   J. Robinson
22 Tuổi
0 0
   D. McQueen
23 Tuổi
0 0
   A. Webster
23 Tuổi
0 0
   J. Knudsen
26 Tuổi
0 0
TIỀN VỆ
   L. Hyam
27 Tuổi
0 0
   T. Bishop
22 Tuổi
0 0
   P. Digby
23 Tuổi
0 0
   K. Benyu
21 Tuổi
0 0
   S. McLoughlin
21 Tuổi
0 0
   G. Coke
32 Tuổi
0 0
   A. Dozzell
19 Tuổi
0 0
   J. Douglas
37 Tuổi
0 0
   A. McDonnell
21 Tuổi
0 0
   K. Bru
30 Tuổi
0 0
   G. Ward
24 Tuổi
0 0
   C. Skuse
32 Tuổi
0 0
   C. Grant
23 Tuổi
0 0
TIỀN ĐẠO
   D. McGoldrick
31 Tuổi
0 0
   F. Sears
29 Tuổi
0 0
   D. Murphy
35 Tuổi
0 0
   B. Morris
19 Tuổi
0 0
   B. Pitman
30 Tuổi
0 0
HLV
   M. McCarthy
59 Tuổi
0 0
THÔNG TIN ĐỘI BÓNG
Thành lập: 1887
Địa chỉ: Portman Road
Điện thoại:
Fax:
E-mail: enquiries@itfc.co.uk