Hotline: 1900 1255 - E-mail : info@thethaoso.vn

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
THÔNG TIN ĐỘI BÓNG
Thành lập: 2012
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà SECPA. Số 19A Cộng Hòa, Phường 12,
Điện thoại: +84 (58) 3831718
Fax: +84 (58) 3830677
E-mail: clbbongdasannakh@gmail.com