Hotline: 1900 1255 - E-mail : info@thethaoso.vn

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
Ngày / Giờ
Trận đấu
ĐỘI HÌNH HIỆN TẠI
THỦ MÔN
   R. Green
38 Tuổi
0 0
   R. Turnbull
33 Tuổi
0 0
   M. Silvestri
27 Tuổi
0 0
   B. Peacock-Farrell
22 Tuổi
0 0
HẬU VỆ
   L. Coyle
23 Tuổi
0 0
   S. Bamba
33 Tuổi
0 0
   K. Bartley
27 Tuổi
0 0
   G. Monk
39 Tuổi
0 0
   C. Taylor
25 Tuổi
0 0
   T. Denton
23 Tuổi
0 0
   G. Berardi
30 Tuổi
0 0
   L. Ayling
27 Tuổi
0 0
   L. Cooper
27 Tuổi
0 0
TIỀN VỆ
   Pablo Hernández
33 Tuổi
0 0
   M. Grimes
23 Tuổi
0 0
   K. Roofe
25 Tuổi
0 0
   T. Diagouraga
31 Tuổi
0 0
   A. Mowatt
23 Tuổi
0 0
   R. Vieira Nan
20 Tuổi
0 0
   K. Phillips
23 Tuổi
0 0
   S. Dallas
27 Tuổi
0 0
   L. Murphy
29 Tuổi
0 0
TIỀN ĐẠO
   J. Botaka
25 Tuổi
0 0
   S. Doukara
27 Tuổi
0 0
   M. Carayol
30 Tuổi
0 0
   C. Wood
27 Tuổi
0 0
   H. Sacko
24 Tuổi
0 0
   M. Antonsson
27 Tuổi
0 0
HLV
   S. Evans
56 Tuổi
0 0
THÔNG TIN ĐỘI BÓNG
Thành lập: 1904
Địa chỉ: Elland Road
Điện thoại: +44 (0871) 3341919
Fax:
E-mail: reception@leedsunited.com