Hotline: 1900 1255 - E-mail : info@thethaoso.vn

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
Ngày / Giờ
Trận đấu
ĐỘI HÌNH HIỆN TẠI
THỦ MÔN
   D. Dufrenne
20 Tuổi
0 0
   T. Didillon
22 Tuổi
0 0
   D. Oberhauser
28 Tuổi
0 0
HẬU VỆ
   G. Milán
30 Tuổi
0 0
   M. Udol
21 Tuổi
0 0
   J. Rivierez
28 Tuổi
0 0
   M. Deher
23 Tuổi
0 0
   Iván Balliu
25 Tuổi
0 0
   S. Falette
25 Tuổi
0 0
   O. Gonzalez
19 Tuổi
0 0
   F. Signorino
36 Tuổi
0 0
   Tiago Gomes
31 Tuổi
0 0
TIỀN VỆ
   G. Mandjeck
29 Tuổi
0 0
   C. Doukouré
25 Tuổi
0 0
   H. Sakhi
21 Tuổi
0 0
   H. Diallo
22 Tuổi
0 0
   J. Ikaunieks
22 Tuổi
0 0
   D. Gbakle
22 Tuổi
0 0
   F. Sassi
25 Tuổi
0 0
TIỀN ĐẠO
   C. Djim
22 Tuổi
0 0
   Candeias
29 Tuổi
0 0
   K. Lejeune
32 Tuổi
0 0
   O. Nguette
23 Tuổi
0 0
   C. Bekamenga
31 Tuổi
0 0
   M. Erdinç
30 Tuổi
0 0
HLV
   P. Hinschberger
58 Tuổi
0 0
THÔNG TIN ĐỘI BÓNG
Thành lập:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
E-mail: