Hotline: 1900 1255 - E-mail : info@thethaoso.vn

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
Ngày / Giờ
Trận đấu
ĐỘI HÌNH HIỆN TẠI
THỦ MÔN
   J. Blaswich
27 Tuổi
0 0
   C. Heimeroth
37 Tuổi
0 0
   Y. Sommer
30 Tuổi
0 0
   T. Sippel
30 Tuổi
0 0
HẬU VỆ
   A. Christensen
22 Tuổi
0 0
   J. Vestergaard
26 Tuổi
0 0
   T. Jantschke
28 Tuổi
0 0
   M. Doucoure
20 Tuổi
0 0
   O. Wendt
33 Tuổi
0 0
   Álvaro Domínguez
29 Tuổi
0 0
   F. Johnson
31 Tuổi
0 0
   N. Elvedi
22 Tuổi
0 0
TIỀN VỆ
   T. Strobl
28 Tuổi
0 0
   J. Korb
26 Tuổi
0 0
   L. Bénes
21 Tuổi
0 0
   T. Hazard
25 Tuổi
0 0
   W. Ndenge
28 Tuổi
0 0
   Mahmoud Dahoud
22 Tuổi
0 0
   J. Hofmann
26 Tuổi
0 0
   M. Schulz
23 Tuổi
0 0
   C. Kramer
27 Tuổi
0 0
   L. Stindl
30 Tuổi
0 0
   A. Hahn
28 Tuổi
0 0
   N. Schulz
25 Tuổi
0 0
   I. Traoré
30 Tuổi
0 0
   D. Sow
21 Tuổi
0 0
   P. Herrmann
27 Tuổi
0 0
TIỀN ĐẠO
   M. Ritter
24 Tuổi
0 0
   J. Drmić
26 Tuổi
0 0
   Raffael
33 Tuổi
0 0
HLV
   A. Schubert
47 Tuổi
0 0
THÔNG TIN ĐỘI BÓNG
Thành lập: 1900
Địa chỉ: Hennes-Weisweiler-Allee 1
Điện thoại: +49 (02161) 92930
Fax: +49 (02161) 92931009
E-mail: info@borussia.de