Hotline: 1900 1255 - E-mail : info@thethaoso.vn

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
ĐỘI HÌNH HIỆN TẠI
THỦ MÔN
   Tomás
29 Tuổi
0 0
   Víctor Valdés
36 Tuổi
0 0
   D. Konstantopoulos
40 Tuổi
0 0
   B. Guzan
34 Tuổi
0 0
HẬU VỆ
   Barragán
31 Tuổi
0 0
   D. Fry
21 Tuổi
0 0
   J. McGhee
22 Tuổi
0 0
   Daniel Ayala
28 Tuổi
0 0
   A. Jackson
24 Tuổi
0 0
   B. Gibson
25 Tuổi
0 0
   J. Husband
24 Tuổi
0 0
   A. Reach
25 Tuổi
0 0
   B. Espinosa
29 Tuổi
0 0
   M. Kitching
23 Tuổi
0 0
   G. Friend
31 Tuổi
0 0
TIỀN VỆ
   A. Clayton
29 Tuổi
0 0
   Nsue
29 Tuổi
0 0
   A. Forshaw
27 Tuổi
0 0
   M. de Roon
27 Tuổi
0 0
   S. Downing
34 Tuổi
0 0
   J. De Sart
24 Tuổi
0 0
   A. Adomah
31 Tuổi
0 0
   C. De Pena
26 Tuổi
0 0
   G. Leadbitter
32 Tuổi
0 0
   L. Maloney
23 Tuổi
0 0
TIỀN ĐẠO
   J. Rhodes
28 Tuổi
0 0
   B. Fewster
22 Tuổi
0 0
   V. Fischer
24 Tuổi
0 0
   D. Nugent
33 Tuổi
0 0
   Negredo
33 Tuổi
0 0
   C. Stuani
32 Tuổi
0 0
HLV
   Karanka
45 Tuổi
0 0
THÔNG TIN ĐỘI BÓNG
Thành lập: 1876
Địa chỉ: Riverside Stadium
Điện thoại: +44 (0844) 4996789
Fax: +44 (01642) 757697
E-mail: enquiries@mfc.co.uk