Hotline: 1900 1255 - E-mail : info@thethaoso.vn

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
ĐỘI HÌNH HIỆN TẠI
THỦ MÔN
   Tomás
28 Tuổi
0 0
   Víctor Valdés
35 Tuổi
0 0
   D. Konstantopoulos
39 Tuổi
0 0
   B. Guzan
33 Tuổi
0 0
HẬU VỆ
   Barragán
30 Tuổi
0 0
   D. Fry
20 Tuổi
0 0
   J. McGhee
21 Tuổi
0 0
   Daniel Ayala
27 Tuổi
0 0
   A. Jackson
23 Tuổi
0 0
   B. Gibson
24 Tuổi
0 0
   J. Husband
23 Tuổi
0 0
   A. Reach
24 Tuổi
0 0
   B. Espinosa
28 Tuổi
0 0
   M. Kitching
22 Tuổi
0 0
   G. Friend
30 Tuổi
0 0
TIỀN VỆ
   A. Clayton
28 Tuổi
0 0
   Nsue
28 Tuổi
0 0
   A. Forshaw
26 Tuổi
0 0
   M. de Roon
26 Tuổi
0 0
   S. Downing
33 Tuổi
0 0
   J. De Sart
23 Tuổi
0 0
   A. Adomah
30 Tuổi
0 0
   C. De Pena
25 Tuổi
0 0
   G. Leadbitter
31 Tuổi
0 0
   L. Maloney
22 Tuổi
0 0
TIỀN ĐẠO
   J. Rhodes
27 Tuổi
0 0
   B. Fewster
21 Tuổi
0 0
   V. Fischer
23 Tuổi
0 0
   D. Nugent
32 Tuổi
0 0
   Negredo
32 Tuổi
0 0
   C. Stuani
31 Tuổi
0 0
HLV
   Karanka
44 Tuổi
0 0
THÔNG TIN ĐỘI BÓNG
Thành lập: 1876
Địa chỉ: Riverside Stadium
Điện thoại: +44 (0844) 4996789
Fax: +44 (01642) 757697
E-mail: enquiries@mfc.co.uk