Hotline: 1900 1255 - E-mail : info@thethaoso.vn

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
Ngày / Giờ
Trận đấu
ĐỘI HÌNH HIỆN TẠI
THỦ MÔN
   G. Jourdren
31 Tuổi
0 0
   J. Ligali
26 Tuổi
0 0
   L. Pionnier
35 Tuổi
0 0
   D. Bertaud
19 Tuổi
0 0
HẬU VỆ
   M. N'Diaye
22 Tuổi
0 0
   Hilton
40 Tuổi
0 0
   R. Bensebaini
22 Tuổi
0 0
   M. Deplagne
26 Tuổi
0 0
   W. Rémy
26 Tuổi
0 0
   N. Saint-Ruf
25 Tuổi
0 0
   D. Gissi
26 Tuổi
0 0
   A. Vanden Borre
30 Tuổi
0 0
   D. Congré
32 Tuổi
0 0
   J. Roussillon
24 Tuổi
0 0
TIỀN VỆ
   C. Ninga
24 Tuổi
0 0
   M. Sanson
23 Tuổi
0 0
   P. Fito
21 Tuổi
0 0
   J. Martin
27 Tuổi
0 0
   J. Saihi
30 Tuổi
0 0
   A. Ribelin
21 Tuổi
0 0
   J. Marveaux
35 Tuổi
0 0
   E. Skhiri
22 Tuổi
0 0
   P. Lasne
28 Tuổi
0 0
   R. Boudebouz
27 Tuổi
0 0
TIỀN ĐẠO
   F. Sotoca
27 Tuổi
0 0
   M. Yatabaré
31 Tuổi
0 0
   S. Camara
35 Tuổi
0 0
   S. Mounié
23 Tuổi
0 0
   K. Bérigaud
29 Tuổi
0 0
HLV
   F. Hantz
51 Tuổi
0 0
THÔNG TIN ĐỘI BÓNG
Thành lập: 1970
Địa chỉ: Domaine de Grammont CS 79041
Điện thoại: +33 (0467) 154600
Fax: +33 (0467) 154626
E-mail: accueil@mhscfoot.com