Hotline: 1900 1255 - E-mail : info@thethaoso.vn

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
Ngày / Giờ
Trận đấu
ĐỘI HÌNH HIỆN TẠI
THỦ MÔN
   R. Riou
30 Tuổi
0 0
   A. Olliero
21 Tuổi
0 0
   M. Dupé
24 Tuổi
0 0
   Q. Braat
20 Tuổi
0 0
HẬU VỆ
   Y. Sabaly
24 Tuổi
0 0
   A. Walongwa
24 Tuổi
0 0
   W. Moimbé
29 Tuổi
0 0
   L. Dubois
23 Tuổi
0 0
   O. Vizcarrondo
33 Tuổi
0 0
   E. Kwateng
20 Tuổi
0 0
   K. Djidji
25 Tuổi
0 0
TIỀN VỆ
   A. Touré
23 Tuổi
0 0
   V. Rongier
23 Tuổi
0 0
   E. Lenjani
28 Tuổi
0 0
   J. Iloki
25 Tuổi
0 0
   L. Cana
34 Tuổi
0 0
   H. M'Laab
27 Tuổi
0 0
   R. Gomis
33 Tuổi
0 0
   G. Gillet
33 Tuổi
0 0
   J. Audel
34 Tuổi
0 0
TIỀN ĐẠO
   A. N'Dongala
23 Tuổi
0 0
   Y. Bammou
26 Tuổi
0 0
   F. Aristeguieta
25 Tuổi
0 0
   K. Sigþórsson
27 Tuổi
0 0
   T. Henry
23 Tuổi
0 0
   E. Sala
27 Tuổi
0 0
   A. Alegue
21 Tuổi
0 0
   A. Thomasson
24 Tuổi
0 0
HLV
   W. Grondin
43 Tuổi
0 0
   B. Baronchelli
60 Tuổi
0 0
THÔNG TIN ĐỘI BÓNG
Thành lập: 1943
Địa chỉ: Centre Sportif José Arribas, La Jonelière
Điện thoại: +33 (0892) 707937
Fax: +33 (0240) 372921
E-mail: contact@fcnantes.com