Hotline: 1900 1255 - E-mail : info@thethaoso.vn

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
Ngày / Giờ
Trận đấu
ĐỘI HÌNH HIỆN TẠI
THỦ MÔN
   A. Gambetta
21 Tuổi
0 0
   Y. Cardinale
23 Tuổi
0 0
   M. Hassen
22 Tuổi
0 0
   S. Pouplin
32 Tuổi
0 0
HẬU VỆ
   M. Bodmer
35 Tuổi
0 0
   K. Gomis
28 Tuổi
0 0
   M. Le Marchand
28 Tuổi
0 0
   O. Boscagli
20 Tuổi
0 0
   P. Baysse
29 Tuổi
0 0
TIỀN VỆ
   Wallyson Mallmann
23 Tuổi
0 0
   V. Koziello
22 Tuổi
0 0
   A. Mendy
23 Tuổi
0 0
   R. Walter
22 Tuổi
0 0
   J. Seri
26 Tuổi
0 0
   G. Lloris
22 Tuổi
0 0
   M. Traoré
29 Tuổi
0 0
   A. Rafetraniaina
21 Tuổi
0 0
TIỀN ĐẠO
   J. Vercauteren
24 Tuổi
0 0
   P. Puel
20 Tuổi
0 0
   A. Ranieri
20 Tuổi
0 0
   M. Le Bihan
27 Tuổi
0 0
   D. Caddy
22 Tuổi
0 0
   Ricardo Pereira
24 Tuổi
0 0
   A. Pléa
24 Tuổi
0 0
HLV
   L. Favre
60 Tuổi
0 0
THÔNG TIN ĐỘI BÓNG
Thành lập: 1904
Địa chỉ: 35, avenue du Ray
Điện thoại: +33 (089) 2700238
Fax: +33 (049) 3180679
E-mail: ogcnice.association@orange.fr