Hotline: 1900 1255 - E-mail : info@thethaoso.vn

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
Ngày / Giờ
Trận đấu
ĐỘI HÌNH HIỆN TẠI
THỦ MÔN
   C. Maxwell
28 Tuổi
0 0
   S. James
24 Tuổi
0 0
   A. Lindegaard
34 Tuổi
0 0
   M. Hudson
20 Tuổi
0 0
HẬU VỆ
   G. Cunningham
27 Tuổi
0 0
   P. Huntington
31 Tuổi
0 0
   C. Smith
21 Tuổi
0 0
   L. Grimshaw
23 Tuổi
0 0
   C. Woods
31 Tuổi
0 0
   T. Spurr
31 Tuổi
0 0
   B. Wright
26 Tuổi
0 0
   T. Clarke
31 Tuổi
0 0
TIỀN VỆ
   B. Pearson
23 Tuổi
0 0
   C. Humphrey
31 Tuổi
0 0
   B. Pringle
29 Tuổi
0 0
   A. Browne
23 Tuổi
0 0
   J. Welsh
34 Tuổi
0 0
   D. Johnson
26 Tuổi
0 0
TIỀN ĐẠO
   J. Hugill
26 Tuổi
0 0
   E. Doyle
30 Tuổi
0 0
   J. Beckford
35 Tuổi
0 0
   S. May
26 Tuổi
0 0
   P. Gallagher
34 Tuổi
0 0
   J. Garner
30 Tuổi
0 0
   C. Robinson
23 Tuổi
0 0
   S. Makienok
28 Tuổi
0 0
HLV
   S. Grayson
49 Tuổi
0 0
THÔNG TIN ĐỘI BÓNG
Thành lập: 1863
Địa chỉ: Sir Tom Finney Way
Điện thoại:
Fax:
E-mail: enquiries@pne.com