Hotline: 1900 1255 - E-mail : info@thethaoso.vn

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
Ngày / Giờ
Trận đấu
ĐỘI HÌNH HIỆN TẠI
THỦ MÔN
   Cássio
38 Tuổi
0 0
   Rui Vieira
27 Tuổi
0 0
   Carlos Alves
20 Tuổi
0 0
HẬU VỆ
   Pedrinho
33 Tuổi
0 0
   Aníbal Capela
27 Tuổi
0 0
   Nélson Monte
23 Tuổi
0 0
   Tiago André
21 Tuổi
0 0
   Lionn
29 Tuổi
0 0
   Eliseu Cassamá
24 Tuổi
0 0
   Marcelo
29 Tuổi
0 0
   Rafa
23 Tuổi
0 0
   Roderick
27 Tuổi
0 0
TIỀN VỆ
   Rúben Ribeiro
31 Tuổi
0 0
   Vitó
21 Tuổi
0 0
   Gil Dias
22 Tuổi
0 0
   Burno Sousa
22 Tuổi
0 0
   Leandrinho
25 Tuổi
0 0
   Luís Gustavo
26 Tuổi
0 0
   F. Krovinović
23 Tuổi
0 0
   Pedro Moreira
29 Tuổi
0 0
   José Paulo
24 Tuổi
0 0
   Vilas Boas
35 Tuổi
0 0
   João Novais
25 Tuổi
0 0
   Tarantini
35 Tuổi
0 0
   Jaime
21 Tuổi
0 0
   A. Wakaso
26 Tuổi
0 0
TIỀN ĐẠO
   Ukra
30 Tuổi
0 0
   Nhuck
30 Tuổi
0 0
   Pedro Paulo
24 Tuổi
0 0
   J. Kambeye
24 Tuổi
0 0
   Yazalde
30 Tuổi
0 0
   Ronan
23 Tuổi
0 0
   Rafael
22 Tuổi
0 0
   Kuca
29 Tuổi
0 0
   Guedes
31 Tuổi
0 0
   Hélder Postiga
36 Tuổi
0 0
HLV
   Nuno Capucho
46 Tuổi
0 0
THÔNG TIN ĐỘI BÓNG
Thành lập: 1939
Địa chỉ: Praça da República, n.º35, Apartado 42
Điện thoại: +351 (252) 640590
Fax: +351 (252) 640599
E-mail: geral@rioave-fc.pt