Hotline: 1900 1255 - E-mail : info@thethaoso.vn

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
Ngày / Giờ
Trận đấu
ĐỘI HÌNH HIỆN TẠI
THÔNG TIN ĐỘI BÓNG
Thành lập: 1979
Địa chỉ: Số 6 Đào Tấn, Khối 3, Phường Cửa Nam
Điện thoại: +84 (383) 844482
Fax: +84 (383) 580143
E-mail: clbsonglamnghean@gmail.com