Hotline: 1900 1255 - E-mail : info@thethaoso.vn

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
Ngày / Giờ
Trận đấu
ĐỘI HÌNH HIỆN TẠI
THỦ MÔN
   J. Grahl
30 Tuổi
0 0
   B. Uphoff
25 Tuổi
0 0
   M. Langerak
30 Tuổi
0 0
HẬU VỆ
   T. Šunjić
30 Tuổi
0 0
   F. Klein
32 Tuổi
0 0
   M. Kamiński
26 Tuổi
0 0
   J. Zimmer
25 Tuổi
0 0
   P. Heise
27 Tuổi
0 0
   S. Sama
25 Tuổi
0 0
   T. Baumgartl
22 Tuổi
0 0
   E. Insúa
29 Tuổi
0 0
TIỀN VỆ
   H. Hosogai
32 Tuổi
0 0
   A. Maxim
28 Tuổi
0 0
   T. Werner
33 Tuổi
0 0
   M. Wanitzek
25 Tuổi
0 0
   J. Soñora
22 Tuổi
0 0
   T. Rathgeb
36 Tuổi
0 0
   B. Özcan
20 Tuổi
0 0
   M. Ristl
22 Tuổi
0 0
   A. Grgic
22 Tuổi
0 0
   B. Tashchi
25 Tuổi
0 0
   M. Besuschkow
21 Tuổi
0 0
   K. Großkreutz
30 Tuổi
0 0
   C. Gentner
33 Tuổi
0 0
   M. Zimmermann
26 Tuổi
0 0
TIỀN ĐẠO
   S. Terodde
30 Tuổi
0 0
   D. Ginczek
27 Tuổi
0 0
   J. Kliment
25 Tuổi
0 0
HLV
   J. Luhukay
55 Tuổi
0 0
THÔNG TIN ĐỘI BÓNG
Thành lập: 1893
Địa chỉ: Mercedesstraße 109
Điện thoại: +49 (1805) 832 5463
Fax: +49 (711) 550 07196
E-mail: info@vfb-stuttgart.de