Hotline: 1900 1255 - E-mail : info@thethaoso.vn

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
ĐỘI HÌNH HIỆN TẠI
THÔNG TIN ĐỘI BÓNG
Thành lập: 2009
Địa chỉ: 54 Trường Chinh
Phương Liệt, Thanh Xuân
Điện thoại: +84 (436) 2517083
Fax: +84 (436) 2517086
E-mail: