Hotline: 1900 1255 - E-mail : info@thethaoso.vn

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
Ngày / Giờ
Trận đấu
ĐỘI HÌNH HIỆN TẠI
THỦ MÔN
   C. Ikeme
32 Tuổi
0 0
   A. Lonergan
35 Tuổi
0 0
   J. Flatt
24 Tuổi
0 0
HẬU VỆ
   Sílvio
31 Tuổi
0 0
   D. Iorfa
23 Tuổi
0 0
   C. Johnson
20 Tuổi
0 0
   K. Hause
23 Tuổi
0 0
   N. Byrne
26 Tuổi
0 0
   C. Coady
25 Tuổi
0 0
   M. Williamson
35 Tuổi
0 0
   D. Batth
28 Tuổi
0 0
   S. Deslandes
21 Tuổi
0 0
   M. Doherty
26 Tuổi
0 0
   A. Hayden
21 Tuổi
0 0
   E. Ebanks-Landell
26 Tuổi
0 0
TIỀN VỆ
   J. Price
26 Tuổi
0 0
   C. Ronan
20 Tuổi
0 0
   D. Edwards
32 Tuổi
0 0
   J. Graham
23 Tuổi
0 0
   J. Henry
29 Tuổi
0 0
   M. Żyro
26 Tuổi
0 0
   J. Wallace
25 Tuổi
0 0
   G. Saville
25 Tuổi
0 0
   A. Collins
Tuổi
0 0
   C. Hunte
22 Tuổi
0 0
   L. Evans
24 Tuổi
0 0
   João Teixeira
24 Tuổi
0 0
TIỀN ĐẠO
   D. Wilson
Tuổi
0 0
   B. Enobakhare
Tuổi
0 0
   J. Böðvarsson
26 Tuổi
0 0
   B. Reid
23 Tuổi
0 0
   Hélder Costa
24 Tuổi
0 0
   N. Dicko
26 Tuổi
0 0
   J. Mason
27 Tuổi
0 0
   I. Keïta
22 Tuổi
0 0
   A. Le Fondre
32 Tuổi
0 0
HLV
   W. Zenga
58 Tuổi
0 0
THÔNG TIN ĐỘI BÓNG
Thành lập: 1877
Địa chỉ: Waterloo Road
Điện thoại: +44 (0871) 2222220
Fax:
E-mail: info@wolves.co.uk